Lattergas (N2O) er en særdeles stærk drivhusgas, der er hele 300 gange kraftigere end kuldioxid. Lattergas emissionen fra spildevandsrensningen kan stå for op til 90% af et rensningsanlægs samlede ’carbon footprint’. I forbindelse med VARGA projektet er der nu installeret N2O sensorer til målinger af opløst lattergas direkte på fire lokationer i luftningstankene. I den kommende tid vil der blive indsamlet data til fremtidige analyser og inddragelse i den eksisterende Klimamodel for anlægget på Avedøre. På sigt forventes on-line målingerne at danne grundlag for minimering af lattergas udledningerne.