Optimering af kulstofhøst er et væsentlig element i ressource anlægget VARGA. Forfiltrering og styring af kulstofhøst gør det muligt at prioritere produktion af gas, el og varme sideløbende med et reduceret energiforbrug til beluftning i det biologiske trin. Princippet vil indgå som et væsentligt element i udbygningsplanerene for alle BIOFOS’ anlæg.Vi har nu modtaget pilotanlæg for test af kulstofhøst fra råspildevandet, ved brug af Salnesfilter. Pilotforsøgene vil danne grundlag for beslutning om demonstration i fuldskala på en af de fire linjer på Avedøre Renseanlæg, svarende til 80.000 PE.