Projektet Vand Resource Genvindings Anlæg – VARGA er nu så småt ved at manifestere sig fysisk. Vi har tidligere fået installeret lattergasmålere på Avedøre anlægget og i onsdags ankom DTU´s testanlæg, hvor der skal udføres pilotforsøg med udrådning af Kildesorteret Organisk Affald (KOD). Foruden at teste potentialet for gasproduktion fra madaffald vil materialet efter forgasning blive benyttet til markforsøg, med henblik på at undersøge om økologiske bønder kan udnytte denne gødskningskilde. Pilotanlægget er ved at blive ATEX sikret men vi forventer at starte forsøgene i slutningen af denne måned og teste i ni måneder.