Singapores minister for miljø- og vandressourcer mr. Masagos Zulkifli er i spidsen for en delegation, der i disse dage besøger Danmark for at høre om blandt andet Danmarks nationale ressourcestrategi “Danmark uden affald”. Det har banet vejen for at besøge BIOFOS, hvor ministeren har udtrykt speciel interesse for at høre om virksomheden og VARGA projektet, der har til formål at gøre Renseanlæg Avedøre til et ressourceanlæg.