I VARGA projektet har vi nu startet pilotforsøg med biogasproduktion fra Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD). Forsøget vil i første omgang belyse hvor meget biogas der kan produceres ved udrådning på udelukkende madaffald. I forbindelse med forsøget vil der også blive udført test med biologisk opgradering af den producerede biogas. I modsætning til slam fra spildevand må udrådnet madaffald benyttes af økologiske landmænd. Det udrådnede materiale fra forsøget vil blive benyttet til markforsøg hos en økologisk landmand på Sjælland til vurdering af gødskningsværdien. Disse forsøg vil finde sted i foråret 2019.