Ministerbesøg fra Singapore

Ministerbesøg fra Singapore

Singapores minister for miljø- og vandressourcer mr. Masagos Zulkifli er i spidsen for en delegation, der i disse dage besøger Danmark for at høre om blandt andet Danmarks nationale ressourcestrategi “Danmark uden affald”. Det har banet vejen for at besøge...
Optimering af kulstofhøst – Salsnesfilter pilotforsøg

Optimering af kulstofhøst – Salsnesfilter pilotforsøg

Optimering af kulstofhøst er et væsentlig element i ressource anlægget VARGA. Forfiltrering og styring af kulstofhøst gør det muligt at prioritere produktion af gas, el og varme sideløbende med et reduceret energiforbrug til beluftning i det biologiske trin....
Pilotanlæg for udrådning af madaffald

Pilotanlæg for udrådning af madaffald

Projektet Vand Resource Genvindings Anlæg – VARGA er nu så småt ved at manifestere sig fysisk. Vi har tidligere fået installeret lattergasmålere på Avedøre anlægget og i onsdags ankom DTU´s testanlæg, hvor der skal udføres pilotforsøg med udrådning af Kildesorteret...