Lattergas sensorer installeret på Renseanlæg Avedøre

Lattergas sensorer installeret på Renseanlæg Avedøre

Lattergas (N2O) er en særdeles stærk drivhusgas, der er hele 300 gange kraftigere end kuldioxid. Lattergas emissionen fra spildevandsrensningen kan stå for op til 90% af et rensningsanlægs samlede ’carbon footprint’. I forbindelse med VARGA projektet er der nu...