Markbesøg i VARGA projektet

Markbesøg i VARGA projektet

Når københavnernes madaffald har været gennem biogas (pilot)anlægget skal næringsstofferne tilbage til landbrugsjorden. I foråret blev 3 økologiske forsøgsmarker på Sjælland og Lolland derfor gødet med afgasset madaffald fra VARGA projektet inden der blev sået vårbyg....
Biogas fra madaffald

Biogas fra madaffald

I VARGA projektet har vi nu startet pilotforsøg med biogasproduktion fra Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD). Forsøget vil i første omgang belyse hvor meget biogas der kan produceres ved udrådning på udelukkende madaffald. I forbindelse med forsøget vil der...
Ministerbesøg fra Singapore

Ministerbesøg fra Singapore

Singapores minister for miljø- og vandressourcer mr. Masagos Zulkifli er i spidsen for en delegation, der i disse dage besøger Danmark for at høre om blandt andet Danmarks nationale ressourcestrategi “Danmark uden affald”. Det har banet vejen for at besøge...
Optimering af kulstofhøst – Salsnesfilter pilotforsøg

Optimering af kulstofhøst – Salsnesfilter pilotforsøg

Optimering af kulstofhøst er et væsentlig element i ressource anlægget VARGA. Forfiltrering og styring af kulstofhøst gør det muligt at prioritere produktion af gas, el og varme sideløbende med et reduceret energiforbrug til beluftning i det biologiske trin....
Pilotanlæg for udrådning af madaffald

Pilotanlæg for udrådning af madaffald

Projektet Vand Resource Genvindings Anlæg – VARGA er nu så småt ved at manifestere sig fysisk. Vi har tidligere fået installeret lattergasmålere på Avedøre anlægget og i onsdags ankom DTU´s testanlæg, hvor der skal udføres pilotforsøg med udrådning af Kildesorteret...
Lattergas sensorer installeret på Renseanlæg Avedøre

Lattergas sensorer installeret på Renseanlæg Avedøre

Lattergas (N2O) er en særdeles stærk drivhusgas, der er hele 300 gange kraftigere end kuldioxid. Lattergas emissionen fra spildevandsrensningen kan stå for op til 90% af et rensningsanlægs samlede ’carbon footprint’. I forbindelse med VARGA projektet er der nu...