WP1 – Kulstofhøst

Forfiltrerings teknologi er kernen i WP1 og ikke mindst i koncepttænkningen omkring høst, produktion og prioritering af den værdifulde ressource kulstof. Teknologien forventes i de kommende år bredt udbredt på både større renseanlæg som erstatning for eksisterende forklaringstanke, samt på mindre anlæg, hvor Salsnes teknologien gør det økonomisk og miljømæssigt favorabelt at høste kulstof på mindre renseanlæg til gasudnyttelse på større renseanlæg med rådnetanke.

Fyrtårnsprojektet vil specifikt bidrage med viden om muligheder for optimering af renseanlæg og dermed danne grundlag for teknologi udvidelse inden for onlinestyring og portalløsninger. Generelt forventes en øget efterspørgsel og eksport af avanceret onlinestyring herunder særligt onlinestyring af den helt centrale kulstofhøst for optimering af energi- og CO2 balancen.