Fyrtårnsprojektet VARGA (VAnd Ressource Genvindings Anlægget) er et fuldskala projekt, der vil fungere som et eksportvindue for demonstration af Dansk ekspertise inden for vand – og miljø teknologier i spildevandssektoren.

En stor udfordring er, at eksisterende renseanlæg er designet ud fra et ønske om at rense til en given kvalitet, uden større fokus på energiforbrug, CO2-udledning og recirkulering af restprodukter. Den overordnede målsætning for projektet er at transformere et konventionelt rensningsanlæg til et genvindingsanlæg (Water Ressource Recovery Facility). Dette vil blive demonstreret i fuldskala på Avedøre Rensningsanlæg.
Følgende nye teknologier indgår i det samlede koncept:

  • Bedre fordeling af organisk stof (kulstofhøst) ved finfiltrering på råspildevand og opkoncentrering af primærslam. Dette øger biogasproduktion og reducerer energiforbrug til vandrensning
  • Reduceret drivhusgaseffekt fra luftningsprocesser ved styret minimering af lattergas afgivelse
  • Fosforgenvinding fra rejektvand og/eller slamaske
  • Energioptimeret kvælstoffjernelse på vand fra afvanding af udrådnet slam
  • Mere energiholdig eller opgraderet biogas ved tilsætning af brint
  • Øget biogasproduktion fra kildesorteret organisk affald og anvendelse af restprodukt i økologisk jordbrug

Markbesøg i VARGA projektet

Når københavnernes madaffald har været gennem biogas (pilot)anlægget skal næringsstofferne tilbage til landbrugsjorden. I foråret blev 3 økologiske forsøgsmarker på Sjælland og Lolland derfor gødet med afgasset madaffald fra VARGA projektet inden der blev sået vårbyg....

Biogas fra madaffald

I VARGA projektet har vi nu startet pilotforsøg med biogasproduktion fra Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD). Forsøget vil i første omgang belyse hvor meget biogas der kan produceres ved udrådning på udelukkende madaffald....

Ministerbesøg fra Singapore

Singapores minister for miljø- og vandressourcer mr. Masagos Zulkifli er i spidsen for en delegation, der i disse dage besøger Danmark for at høre om blandt andet Danmarks nationale ressourcestrategi "Danmark uden affald". Det har banet vejen for at besøge BIOFOS,...

Optimering af kulstofhøst – Salsnesfilter pilotforsøg

Optimering af kulstofhøst er et væsentlig element i ressource anlægget VARGA. Forfiltrering og styring af kulstofhøst gør det muligt at prioritere produktion af gas, el og varme sideløbende med et reduceret energiforbrug til beluftning i det biologiske trin....

Pilotanlæg for udrådning af madaffald

Projektet Vand Resource Genvindings Anlæg – VARGA er nu så småt ved at manifestere sig fysisk. Vi har tidligere fået installeret lattergasmålere på Avedøre anlægget og i onsdags ankom DTU´s testanlæg, hvor der skal udføres pilotforsøg med udrådning af Kildesorteret...

Samarbejdspartnere

biofos

BIOFOS

BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Vi renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet på vores tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen.

envidan

EnviDan A/S

EnviDan er en af Danmarks førende rådgivende ingeniørvirksomheder med speciale inden for spildevands- og afløbsteknik, klimatilpasning, vandforsyning, biogas og informatik. EnviDan har kontinuerlig fokus på udvikling og har i alt 220 dygtige og engagerede medarbejdere fordelt på kontorer i Kastrup, Lyngby, Silkeborg, Aarhus, Aalborg samt i Sverige og Norge.

envidan

Unisense Environment A/S

Unisense er en dansk forskningsbaseret virksomhed med kernekompetencer indenfor mikroskala – måleteknologi og internationale forskningssamarbejder. Vi leverer state of art mikrosensorer og komplette målesystemer indenfor miljø – og medicinsk forskning.

Amager Ressource Center ARC

ARC er en integreret del af byens kredsløb. Vores vision er at bidrage til et bedre miljø og klima til kommende generationer. Vi forvalter affaldets ressource, sådan at vi giver materialer, el og fjernvarme tilbage til borgerne og byen.

dtu miljø

DTU Miljø

DTU Miljø er en af de største universitetsenheder med fokus på vand, miljøteknologi og bæredygtighed i Europa. Instituttet arbejder på at udvikle nye miljøvenlige og bæredygtige teknologier samt at formidle denne viden til samfundet og nye generationer af ingeniører.

ecoinnovation - mudp

MUDP

MUDP støtter projektet med 19.012.949 DKK ud af et samlet budget på 84.321.244 DKK. Yderligere oplysninger om MUDP og støtte til projekter kan findes på dette link http://ecoinnovation.dk/

”ARC ser frem til et spændende samarbejde om at få udnyttet byens organiske affald til biogas og gødningsprodukter til landbruget. Vi skal bl.a. etablere en dialog med landmænd på Sjælland om at udnytte næringsstofferne fra byens organiske affald. Det er en helt ny tilgang og uhyre vigtigt for at møde ressourcestrategiens krav.” Ida Leisner

Miljø- og udviklingskonsulent, ARC

”Vi skal vende hele tankegangen, så vi fremadrettet tænker et renseanlæg som et ressourceanlæg. Projektet giver en unik mulighed for, at Danmark kan fremstå som et foregangsland, hvor vi både renser vand og udnytter ressourcerne i spildevandet,” Dines Thornberg

Udviklingschef, BIOFOS

”Vi ser store eksportperspektiver i Fyrtårnsprojektet VARGA inden for vores rådgivningsydelser som CO2 -neutral rensning, cirkulær økonomi, opgradering af biogas, avanceret onlinestyring samt leverancer af Salsnes filtre til optimering af kulstofhøst og opkoncentrering af primærslam.” Jeanette Agertved Madsen

Udviklingschef, EnviDan A/S

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål til VARGA-projektet, kan du kontakte projektleder Nick Ahrensberg på +45 36 34 38 52 eller varga@biofos.dk. Du kan også bruge kontaktformularen her.

Hjemmesiden bruger cookies til statistik.

8 + 12 =